Szívvel. Lélekkel. Érdért.

Az otthonos Érd – a családbarát város

Minden érdi tudja, hogy mik a legfontosabb teendők a városban, hiszen minden nap látjuk, tapasztaljuk, hogy milyen problémák vannak és milyen lehetőségek hiányoznak. Én azért is szeretek Érden élni, mert azt látom, hogy óriási potenciált hordozunk magunkban, s hiszem, hogy álmaink egy kis odafigyeléssel hamarosan valóra is válhatnak. Fiatal a városunk, szép a természeti és az épített környezetünk, nagy területen és sokan élünk, közösségünkben megvan a vállalkozó kedv. Épp itt az ideje, hogy éljünk is lehetőségeinkkel. Már nem elég, ha újra és újra, választásról-választásra megígérik nekünk ugyanazt. A valódi megújuláshoz az kell, hogy a jövőben a mindennapok, a tényleges igények szemszögéből nézzünk közös ügyeinkre, mert a hétköznapjaink minősége határozza meg, hogyan érezzük magunkat a saját városunkban.

Az érdiek legyenek az elsők!

Az otthonos Érden egyetlen szempont számít: az, hogy mi érdiek a valós igényeinknek megfelelő színvonalú és mennyiségű szolgáltatást kapjunk, olyat, amelyet a magunkénak érezhetünk közösségként.

Városunknak partnerségekre, együttműködésekre van szüksége más településekkel, megyei, regionális, kormányzati és nemzetközi szervezetekkel. Különösen igaz ez az olyan alapvető szolgáltatásokat nyújtó intézmények esetében, mint a Szakorvosi Rendelőintézet, az iskolák, óvodák, bölcsődék, illetve az utak vagy épp a vízvezeték-hálózat fejlesztése terén. A városvezetésnek nem a potenciális partnerek ellen, hanem az érdiekért kell harcolnia! Önmagunknak, minden érdinek segítünk azzal, ha valamennyi forráslehetőséget megragadunk és azokat jól átgondolt koncepciók mentén használjuk fel annak érdekében, hogy több orvos, rövidebb várakozási idő, elegendő férőhely, jobb út, több járda legyen. Erre érdemes költeni, mert mindannyian nyerünk vele.

A mai világban az együttműködés az egyetlen járható út, ha egy közösségért ténylegesen szeretnénk dolgozni. Ehhez azonban új megoldásokra, új szemléletre van szükségünk, olyanra, amely otthonként tekint a városra, szereti Érdet és tetteiben is így viszonyul hozzá. Azért indulok el az önkormányzati választásokon, hogy a civil szférában szerzett tapasztalataimat a közéletben is kamatoztatva előmozdítsam otthonunk, Érd fejlődését. Két évtizedes civil életutam során szerzett tapasztalataim alapján számomra mások képviselete jelenti a legfontosabb értéket és motivációt, polgármesterként is azt fogom nézni: mit lehetne tenni, kivel kell együttműködni, és mi kell ahhoz, hogy az adott feladat sikeresen megoldódjon.

Ahhoz, hogy mindez megvalósuljon, olyan városvezetésre van szükség, amely nem valami ellen, hanem a város számára fontos értékekért áll ki: a béke, a rend, a biztonság, a gyermekek és a szülők, nagyszülők jogai, a lokálpatrióta elhivatottság és a nyugati keresztény kultúra pártján áll.

Házon belül (személyes életünk)

Egészségünk

Amikor orvosra vagy komolyabb vizsgálatra van szüksége a gyermekünknek, a szüleinknek, vagy épp nekünk, akkor különösen bosszantó a hosszú várólista és nehezen fogadjuk el a sokszor hallott indokokat, amik miatt nem jutunk gyorsan ellátáshoz.

Megyénkben 55 város található. Köztük az egészségügyi alapellátás tekintetében – egy 2023-as szakmai tanulmány megállapításai alapján* – az 50. helyen állunk, 1398 főt lát el egy szolgáltató. Cegléden ugyanez a szám 868, Szobon 327 fő egy szolgáltató esetében.

A járóbeteg-ellátás területén még rosszabb a helyzet: az utolsó helyen állunk a járóbeteg-ellátással rendelkező 41 város között. 24.229 fő jut egy szolgáltatóra, míg például Ráckevén 2.741. Nem csoda, ha hosszúak a várólisták, elképesztő a lemaradásunk ezen a területen.

Van megoldás, városunk rendelkezik az ehhez szükséges erőforrásokkal.

 • Jelentős, a jelenlegi szint dupláját meghaladó mértékben támogatjuk a Dr. Romics László Egészségügyi Intézményt, s más egészségügyi szolgáltatásokat.

 • Új egészségházakat hozunk létre, az elsőt Fenyves-Parkvárosban.
 • Új háziorvosi és házi gyermekorvosi praxisok kialakítását támogatjuk. 4,5 év alatt elérjük, hogy a jelenlegi 1400 helyett 1000 főre jusson egy praxis.

 • Szolgálati lakásokkal ösztönözzük a praxisok bővülését.

 • A Hivatalnok utcai volt egészségügyi létesítmény épületében bővítjük és fejlesztjük az éjszakai és a hétvégi orvosi ügyeletet.

 • Egészségfejlesztési és prevenciós irodát hozunk létre, nagy hangsúlyt fektetünk a szűrésekre, megelőzésre, felvilágosításra.

Ha baj van…

Az otthonos Érden a gyermekek és az időskorúak magas színvonalú szociális ellátást kapnak. A város nem csupán utcák, házak és parkok összessége, hanem egy közösség is, amely képes támogatást nyújtani. Különösképpen akkor, amikor szüleink, nagyszüleink, idős családtagjaink gondozásra szorulnak, vagy épp a gyermekek kerülnek bajba.

Jelenleg az időskorúak gondozását ellátó intézmények rangsorában is Érd az utolsó a megye 55 városa között. Nálunk 36.344 főre jut egy intézmény, míg Visegrádon 1.767 főre. A gyermekgondozási intézmények vonatkozásában Érd a 47. helyen kullog a sorban. Nálunk 12.115 főre jut egy intézmény, addig például Vácott ugyanez a szám 4.831.

Ahhoz, hogy ne legyen baj, szükséges a megfelelő tájékoztatás, a megelőzés. Ennek egyik Európában is egyedülálló formája a védőnői hálózatAz ő működési feltételeik biztosítása és folyamatos fejlesztése alapvető feladat.

Az építményadó esetében a jelenlegi szabályozás szerinti jövedelmi határok igazságtalanok. Ahhoz, hogy az idősek is otthonosan érezhessék magukat, szükséges, hogy ne kelljen aggódniuk az építményadó megfizetése miatt.

Érden már vállalhatatlanul alacsony a temetési segély összege, az már nem jelent valódi támogatást a rászoruló, gyászoló családoknak, hozzátartozóknak. Ezért annak jelentős emelését fogjuk megvalósítani.

 • Az időskorúak, valamint a gyermekek gondozását biztosító intézmények számát növelni fogjuk: két új idősotthont és egy új korai fejlesztő központot hozunk létre.

 • Biztosítjuk, hogy a védőnők Érd egész területén a családok számára elérhető közelségben, magas színvonalon végezhessék munkájukat.

 • Háromszorosára emeljük a temetési segély összegét.

 • Felülvizsgáljuk az építményadót, az idősek mentesítésre vonatkozó feltételeket javítjuk.

Gyermekeink oktatása, nevelése

Az otthonos Érden büszkék lehetünk arra, hogy az ország legfiatalabb átlagéletkorú városa vagyunk, sok a gyermek, a fiatal, a kisgyermekes család. A számukra megfelelő szolgáltatások kialakításához azonban komoly fejlesztések szükségesek.

A számok kiábrándítóak: az óvodák tekintetében lakosságarányosan Érd a 46. helyen áll Pest Vármegye megye 55 városa között. Egy óvodára 5.192 fő jut, míg például Abonyban mindössze 1.672 fő. Az általános iskolai férőhelyek tekintetében még rosszabb a helyzet.: a 47. helyen állunk, 7.269 lakóra jut egy iskola, míg Aszódon ugyanez a szám 3.105.

 • Több iskolai férőhelyre van szükségünk: egy új általános és egy új középiskolát, valamint egy új speciális iskolát építünk.

 • Több bölcsődei férőhelyre van szükségünk, ezért négy új bölcsőde építését valósítjuk meg (Parkvárosi, Ófalusi, Rozsnyó utcai, Érdligeti).

 • Több óvodai férőhelyre van szükségünk, ezért két új óvodát hozunk létre.

 • A tanárok, óvónők, dadusok bérét kiegészítjük Érd-plusz programunk keretében, s az itt élőknek további kedvezményeket biztosítunk. A programra 150 millió Ft-ot fordítunk.

Ha kilépünk az utcára…

Természeti környezetünk

Az otthonos Érd igazi családias kertváros, az akkumulátorgyár pedig nem kertvárosba való! Ez a mi ügyünk, nekünk kell döntenünk helyben, nem a különféle politikai aktivistáknak a fejünk felett. Ezért is kezdeményeztük, hogy legyen a témában kötelező érvényű helyi népszavazás, hiszen a környezetünkről, az egészségünkről, s így a gyermekeink jövőjéről van szó. Úgy gondolom, hogy Érden nincs helye akkumulátorgyárnak, ugyanakkor egy ilyen jelentős kérdésben csak az érdiek véleménye számít, a mindenkori városvezetésnek az érdiek döntését kell képviselnie és tiszteletben tartania.

 • Mi, érdiek döntsünk helyi népszavazáson az akkumulátorgyárak kérdéséről!

Közlekedés: utak, járdák, tömegközlekedés

Az otthonos Érd büszke arra, hogy megyei jogú város, járási székhely és ennél a pozíciójánál, illetve lakosságszámánál fogva érdemes arra, hogy rangjának megfelelő úthálózatot kapjon. Ez az a terület, ahol már mindent megígértek nekünk, több alkalommal is. Ugyanakkor látjuk és tapasztaljuk, hogy ezek a fejlesztések minőségben, élettartamban elmaradnak a megfelelő szinttől, mennyiségükben pedig a minimálistól és a megígérttől. Érden még mindig körülbelül 270 km hosszú úthálózat poros, földes, murvás, kátyús. Az aszfaltozások főként a kampányidőszakban történnek, az újonnan aszfaltburkolatot kapó utcák kiválasztása eshetőleges, a kiválasztás szempontjai nem átláthatóak. Ezen változtatnunk kell!

A köztereink, parkjaink, járdáink tisztán tartása, fejlesztése, bővítése elengedhetetlen, mert ezeket mindannyian használjuk, így a gyermekeink, a babakocsis anyukák éppúgy, ahogy a tömegközlekedéssel munkába járók és az idősebbek. Ezek karbantartása biztonsági szempontból is fontos. Ezért nélkülözhetetlen a közvilágítás fejlesztése, s mindezt környezetbarát és fenntartható módon: ennek érdekében napelemes köztéri lámpákat szerelünk fel.

Minden pozitív változás alapfeltétele, hogy az útépítési, útfelújítási és karbantartási feladatok valódi program mentén valósuljanak meg, tervszerűen, átláthatóan, a kormányzati és Európai Uniós források hatékony felhasználásával. Ehhez a támogatásokat állhatatos munkával meg lehet és meg is kell szerezni. Fontos, hogy a közintézményeink is rendelkezzenek az úthálózat fejlesztéséhez szükséges humánerőforrással és infrastruktúrával. Ennek érdekében a közmunka programot kiszélesítjük, hogy minél több tartósan munkanélküli számára tudjunk munkát biztosítani.

Azt is tudjuk, hogy városunkban vannak veszélyes útkereszteződések, amelyek hosszú ideje veszélyeztetik biztonságunkat. A folyamatos zaj is károsítja egészségünket, ezért ki fogjuk egészíteni a zajvédő falakat az autópályák és a vasút mentén.

Az én ígéretem az, hogy az úthálózatot érintő fejlesztéseink a jelenleginél jobb minőségben készülnek el és folyamatosan, a teljes ciklus alatt dolgozni fogunk új utak, járdák, közparkok létrehozásán, és a meglévők felújításán.

 • Évente legalább 20 km új, szilárd burkolatú utcát építünk.
 • Legalább 50 km járdát építünk egy ciklus alatt.
 • 25 gyalogátkelőt építünk.
 • Megszüntetjük a balesetveszélyes kereszteződéseket.

 • Kiegészítjük a zajvédő falakat az M7, M6 autópályák, valamint a vasút mellett.
 • A közterületeink fenntartásáért és karbantartásáért felelős intézmény (Érdi Városgazda) feladatainak ellátásához biztosítjuk a szükséges feltételeket, kiterjesztjük a közmunkaprogramot, így folyamatosan karbantartjuk a járdákat, parkokat, köztereket és a csatornákat.

 • Napelemes köztéri lámpákkal környezetbarát és fenntartható módon fejlesztjük a közvilágítást.

A gyalogos közlekedés segítése, az út- és járdaépítés azzal nyeri el értelmét, ha azt a megfelelő tömegközlekedés egészíti ki. Azaz a legfontosabb célokhoz, a vasútállomásokhoz, iskolákhoz, egészségügyi. és kulturális intézményekhez, a hivatalokhoz, templomainkhoz és a főbb szolgáltatókhoz gyorsan eljuthatunk a segítségükkel. Csak ebben az esetben képes a tömegközlekedés csökkenteni a városon belüli autóforgalmat, s az ezzel okozott légszennyezés és közlekedési veszélyek csökkentését.

 • Növeljük a buszjáratok sűrűségét, és új, környezetbarát buszokat indítunk, hogy kényelmesen, a forgalmat nem növelve eljuthassunk a legfontosabb céljainkhoz: az orvoshoz, iskolához, védőnőhöz, vasútállomáshoz, kormányablakhoz.

 • Célunk, hogy a buszokat felmenő rendszerben elektromos buszokra cseréljük annak érdekében, hogy javuljon a levegő minősége és csökkenjen a zajterhelés.

 • Megszervezzük a vonathoz kapcsolódó „ráhordó járatokat” és bővítjük a parkolókapacitást.

Biztonság

Az otthonos Érden alapvető fontosságú, hogy gyermekeinket, családtagjainkat, értékeinket biztonságban tudhassuk. Városunk azonban már nem tartozik a legbiztonságosabb megyei jogú városok közé, az elmúlt években egyre rosszabb lett a helyzet. Az ORFK statisztikái alapján a 2. helyről a 7. helyre zuhantunk, 2020-hoz képest 50%-kal nőtt a regisztrált bűncselekmények száma.

Nincs új a nap alatt: a közbiztonság legfontosabb biztosítéka a járőrözés, a rendőri jelenlét az utcákon és a polgárőrök segítsége. Ezek mellett köztereinken a jelenleginél jóval több helyen szükséges térfigyelőkamerákat elhelyezni – folytatva a 2019 óta elakadt folyamatot –, mert ezek is elrettentő erővel bírnak. A leghatékonyabb azonban e téren is a megelőzés, ezért bűnmegelőzési programokat indítunk.

 • A rendőrség számára további szolgálati lakásokat biztosítunk, annak érdekében, hogy több rendőr vállaljon városunkban szolgálatot.

 • Jelentősen növelni fogjuk a térfigyelőkamerák számát.

 • Minden eszközzel támogatjuk az utcai járőrözés gyakoriságának növelését.

 • Bűnmegelőzési programokat és fórumokat szervezünk.

 • Jelentős mértékben, 50%-kal növeljük a polgárőrség támogatását.

Szabadidő, közösségek, sport és kultúra

Otthonná az a város válik, ahol van elegendő lehetőség arra, hogy közösségek alakuljanak, s megtalálják a számukra fontos közösségi tereket, szabadidős elfoglaltságokat: ahol jól érzik magukat az emberek.

Az otthonos Érden kerékpárúton közelíthető meg az Érdligeti park (Papi földek), a Duna-part, ahol játszóterek, s számos sportolási lehetőség vár majd bennünket. Mindkét helyen beülhetünk enni, inni, nyáron fagyizni. Egy szabadtéri színpad helyet ad zenei és más kulturális rendezvényeknek, azaz minkét helyszín valódi városligetté válik.

Az otthonos Érden szükség van egy átfogó sportkoncepció kialakítására. Már bizonyította városunk, hogy magas színvonalon képes megszervezni a sportéletet, amely mára újragondolásra szorul, mert az elmúlt években ezt a területet is elhanyagolta a városvezetés, gondoljunk csak az egykor nemzetközi szinten is sikereket elérő női kézilabda csapatunkra. Ne feledjük: az aktív sportolási lehetőségek mintegy tízezer gyermeket szólítanak meg, így nagyon is fontos része életünknek.

Megőrizzük, illetve újra üzembe helyezzük és fejlesztjük uszodáinkat, hiszen városunk büszkesége, Milák Kristóf példája is igazolja, hogy Érden kiemelt érték az uszoda, amely amellett, hogy egészséges, hatékony befektetés a sikeres jövőbe. Ezért fontos, hogy minden meglévő uszodai létesítményt – így a Gárdonyi tanuszodát és az újonnan elkészült Fenyves-Parkváros Köznevelési Centrum uszodáját is – megnyissuk az iskolák és a lakosság előtt, és előteremtsük a forrásokat egész éves fenntartásukra.

Megyei összevetésben az 52. helyen állunk a városok között az egy főre eső uszodák rangsorában. Ennél csak a pihenőhelyek, játszóterek, tornapályák tekintetében állunk rosszabbul, ott az 54. helyre csúsztunk le.

Az otthonos Érden a civil szervezetek és az egyházak kulcsfontosságú szerepet játszanak abban, hogy a jelenleginél erősebb közösséggé, igazán otthonos várossá váljunk. Annak érdekében, hogy elérhessék ezek a közösségek céljaikat, operatív funkciókkal és önálló pénzügyi kerettel létrehozzuk a Civil Tanácsot, amelyben a legfontosabb szervezetek vezetői dönthetnek az őket érintő ügyekben. A pályázati rendszerben visszaállítjuk a demokratikus és szakmai döntéshozatalt az egyszemélyes polgármesteri döntés helyett.

Évek óta áll kihasználatlanul a napközis táborunk Fenyves-Parkvárosban, a Favágó utcában. Sok érdi épp ezért nem is tud róla. Csodás helyen van, sok gyermeket képes fogadni, mégis az enyészeté, ezért mihamarabb vissza kell adnunk azt a családoknak, a gyermekeinknek.

Ahhoz, hogy otthonos, család‑ és gyermekbarát legyen városunk ezek a fejlesztések nem maradhatnak el.

 • Fejlesztjük a kerékpárút-hálózatot, rajtuk keresztül is elérhetővé tesszük a fontosabb pihenő övezeteket, iskolákat, közintézményeket és bekapcsoljuk Érdet az országos bicikliút-hálózatba.

 • Új játszótereket, tornapályákat hozunk létre.

 • Folytatjuk az érdi városliget, a Papi Földek II. ütemének félbehagyott kivitelezését, infrastrukturális fejlesztését. Megteremtjük a kulturált szabadidő eltöltésének feltételeit.

 • A Duna partját – megőrizve annak jelenlegi természeti értékeit – rekreációs területté alakítjuk, ahol minden korosztály jól érezheti magát.

 • Visszaadjuk és üzemeltetjük tanuszodáinkat.

 • Átfogó sportkoncepció mentén ismét biztosítjuk az Érdhez méltó sportélet feltételeit. Ennek keretében kiemelten támogatjuk az érdi Női Kézilabda csapatot, a Novák Ferenc Sportközpontot pedig modern, régiós központhoz méltó, multifunkcionális sportkomplexummá fejlesztjük.

 • Létrehozzuk a Civil Tanácsot, amelyben az érdi szervezetek vezetői valós döntési és anyagi lehetőségekkel rendelkeznek.

 • Ismét látogathatóvá tesszük a Minaretet és fejlesztjük a környékét.

 • Felújítjuk és átadjuk a fenyves-parkvárosi napközis tábort az érdieknek.

 • Létrehozzuk, illetve bővítjük városrészenként a Közösségi Házak rendszerét.

 • A Szepes Gyula Művelődési Központot modern, multifunkcionális kulturális központtá alakítjuk.

Aktív városfejlesztés

Ahhoz, hogy valóra tudjuk váltani elképzeléseinket, változásra van szükség ezen a téren is.

A jelenlegi városvezetés – a Modern Városok Programból, illetve uniós forrásokból korábban elnyert – mintegy 13 milliárd forintnyi támogatás visszafizetésének jelentős kockázatát idézte elő azzal, hogy a fejlesztéseket óriási késésekkel, szakszerűtlenül és szabálytalanul tervezte meg és kivitelezte. Ezen felül 10 milliárd forintnyi, szintén korábban már elnyert támogatás felhasználását el sem kezdték. Ez a kirívó felelőtlenség mintegy húsz elmaradt projektet jelent: többek között számos útfejlesztés, körforgalmú csomópont, bölcsőde építés, egészségügyi fejlesztés, csapadékvíz elvezetés, záportározó, vállalkozói falu, vállalkozói park kialakítása maradt el, amelyek fájdalmasan hiányoznak városunknak. Városunk költségvetési bevétele 2023-ban 17.9 milliárd forint volt, vagyis több mint egy évnyi költségvetési bevételnek megfelelő összeg került veszélybe, illetve nem hasznosult az elmúlt évek elmaradásai, hanyagságai miatt.

 • További fejlesztésekre pályázunk, s a nyertes projekteket maradéktalanul meg is valósítjuk.

 • Megerősítjük a város pályázatokkal foglalkozó szervezeteit, valamennyi forrás felhasználása átlátható, szabályszerű, szakszerű és hatékony lesz.

 • Ennek keretében fejlesztjük a városközpontot, az Érd Aréna melletti területeket, vállalkozói falut, technológia parkot, gazdasági övezeteket hozunk létre, kihasználjuk az Ófaluban rejlő geotermikus, borászati és turisztikai lehetőségeket.

 • Hosszútávú városfejlesztési koncepción és szakmai alapokon nyugvó, új helyi építési szabályzatot alkotunk. Egyértelmű, közérthető és átlátható szabályozást fogadunk el, amely a város meglévő adottságait figyelembe véve, a helyben lakók érdekeit fogja szolgálni.

Vízhálózat, szennyvízcsatorna

Az otthonos Érden nem természetes, ha nyáron nem tudunk fürdeni, főzni, mert vízhiány van. Nem természetes az sem, hogy sorra mennek tönkre a vízvezetékek a városban. Érden mindkét eset jellemző az elmaradt fejlesztések és karbantartások miatt, de ennek nem kell így lennie. Meg kell oldanunk a biztonságos vízellátást télen és nyáron – ez azonnali cselekvést igényel. Megkezdjük az ehhez szükséges tározókapacitás kiépítését.

Fenyves-Parkvárosban, a Zengő utca és a Vereckei utca közötti területen a csatornázási program befejezése után épült több száz ingatlan. Mivel korábban pályázati pénzből az előközművesítés nem volt engedélyezett, így most több száz család nem élvezheti a modern kertvárosi közművek előnyeit. Erre megoldást kell találni.

 • Átfogó ivóvízhálózat rekonstrukció – a legsúlyosabb állapotú vezetékekkel kezdve azonnal elkezdjük a munkát és biztonságossá tesszük városunk vízellátását, szakmai együttműködés keretében a megyei, regionális és kormányzati szervekkel. Mindez legalább 80 km vezeték felújítását, új nyomásövezetek kialakítását, tározók kiépítését jelenti.

 • Fenyves-Parkvárosban a Zengő utca és Vereckei utca közötti területen kiépítjük a szennyvízhálózatot.

Az alábbi adatsor* – Pest Vármegye összes (55) városát figyelembe véve, lakosságszámarányosan – átfogó képet nyújt arról, hogy melyek azok a területek, ahol jócskán le vagyunk maradva és tennünk kell azért, hogy otthonosabbá váljon Érd. Rengeteg munkánk lesz, de elvégezzük: szívvel, lélekkel, Érdért!

* Forrás: Pest vármegye városainak humán infrastrukturális helyzete az életminőség tükrében.
(Tanulmány a KSH adatai alapján, 2023. november 30.)

Scroll to Top